Informacja Pełnomocnika KGP w sprawie wzrostu wynagrodzeń pracowników Policji

W dniu 21 marca br. na wniosek Przewodniczącej KKW NSZZ Pracowników Policji Małgorzaty Lewickiej i Przewodniczącej Komisji Krajowej ZZPP Danuty Hus Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji Do Kontaktów ze Związkami Zawodowymi Tomasz Szankin przekazał Komendantom KWP/KSP/CBŚP/BSWP oraz Przewodniczącym organizacji związkowych zrzeszających pracowników Policji pismo z informacją w sprawie zasad realizacji wzrostu wynagrodzeń pracowników Policji od 1 […]

Informacja ze spotkania w MSWiA

W dniu 14 marca 2019 r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się spotkanie przedstawicieli wszystkich organizacji związkowych działających w resorcie spraw wewnętrznych reprezentujących pracowników  cywilnych. Ze strony MSWiA w spotkaniu udział wzięli  Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jarosław Zieliński, Szef  Gabinetu Politycznego MSWiA Pan Michał Ciechowski, Zastępca Dyrektora Departamentu […]

Ważna informacja

W związku z okazującymi się na stronach internetowych nawoływaniach do podpisywania różnych apeli i pism wyrażające swoje nie zadowolenie z realizacji podwyżek od 1 stycznia br. wyjaśniamy iż te działania tak szeroko rozpropagowane w skali całego kraju nie są rozpropagowywane przez przedstawicieli NSZZ PP i ZZ PP lecz przez pracowników Policji niezrzeszonych w organizacji związkowych. […]

KOMUNIKAT!

W związku z kolportowanymi pismami tak zwanych „niezadowolonych pracowników Policji”, z przeprowadzonych podwyżek wynagrodzeń, pragniemy wskazać na manipulację jaka dokonuje się na naszych oczach. Osoby, które rozkręciły całą akcję pozostają anonimowe i chcą Waszymi podpisami uzyskać swój prywatny cel polegający – jak się właśnie okazało – na zdobyciu nowych członków do Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność”. […]

Oferta Kancelarii Prawnej Custos

  W załączeniu prezentujemy informację przesłaną przez Kancelarię Prawną Custos, która przez okres blisko 2 lat współpracuje z NSZZ Pracowników Policji. Z przyjemnością informujemy, że współpraca ta trwa nadal, a Kancelaria w dalszym ciągu oferuje dla pracowników Policji Karty Prawne Członka Związku NSZZ Pracowników Policji uprawniające do korzystania z usług Kancelarii na preferencyjnych warunkach. Przypominamy, że wnioski […]