Informacja z posiedzenia Zespołu do spraw oceny funkcjonujących rozwiązań w zakresie prawnym, finansowym i socjalnym dotyczących pracowników

W dniu 12 kwietnia 2019 r.  w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się posiedzenie Zespołu do spraw oceny funkcjonujących rozwiązań w zakresie prawnym, finansowym i socjalnym dotyczących pracowników. W załączeniu prezentujemy do zapoznania szczegółową informację z przebiegu posiedzenia. Informacja z posiedzenia