Wojewódzkie Obchody Święta Policji w Garnizonie Podkarpackim

Tegoroczne Wojewódzkie Obchody Święta Policji w Rzeszowie miały wyjątkowy charakter, bowiem odbywały się w 100. rocznicę powstania Policji Państwowej. Najważniejszym punktem  uroczystości było nadanie nowego sztandaru Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, który w imieniu Ministra SWiA przekazał Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk. Wręczono odznaczenia państwowe i resortowe oraz awanse na wyższe stopnie służbowe. […]

Obchody Święta Policji w Krakowie

8 lipca br. odbyły się małopolskie obchody Święta Policji połączone z 100. rocznicą powołania Policji Państwowej. Wydarzenie to honorowym patronatem objęła Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Elżbieta Witek. W tym roku małopolskie uroczystości odbywały się na Wzgórzu Wawelskim. Na uroczystą galę przybyło wielu znamienitych gości m.in. Wicepremier Jarosław Gowin, Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk, Wiceminister Sportu […]

Obchody 100-lecia Policji Państwowej w Belwederze

W dniu 26 lipca br. w Belwederze odbyły się uroczystości obchodów Święta Policji zorganizowane przez Komendę Główną Policji, w których uczestniczyli m.in. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Elżbieta Witek, Sekretarz Stanu w MSWiA Jarosław Zieliński oraz Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk. W trakcie uroczystości wręczone zostały awanse i odznaczenia, a także wręczono nowy […]

Święto Policji w KPP Jarosław

W dniu 19 lipca br. w auli Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Jarosławiu, odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Święta Policji. Rozkazy o mianowaniu wręczyli policjantom Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie insp. Henryk Moskwa i Komendant Powiatowy Policji w Jarosławiu mł. insp. Mariusz Rabka. Podczas uroczystej zbiórki akty mianowania na wyższe stopnie służbowe odebrało łącznie 43 […]

100-lecie Policji

Policja Państwowa została powołana ustawą Sejmu II Rzeczypospolitej z 24 lipca 1919 r. Na pamiątkę tego wydarzenia współczesna Policja obchodzi swoje święto właśnie 24 lipca. Policja Państwowa jest organem wykonawczym władz państwowych i samorządowych i ma za zadanie ochronę bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego – stanowił art. 1 ustawy. W 1939 r. korpus policyjny liczył […]