Pismo do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego

W dniu 13 września br. Kancelaria Prawna Kijewski-Graś w imieniu KKW NSZZ Pracowników Policji zwróciła się w piśmie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących planowanych na 2020 rok podwyżek wynagrodzeń dla pracowników Policji. Wątpliwości te dotyczą m.in. wysokości środków finansowych przeznaczonych na podwyżki wynagrodzeń oraz pokrycie kosztów wzrostu […]

Wzrost kwoty bazowej w 2020 roku dla pracowników Policji?

NSZZ Pracowników Policji z niepokojem odbiera informacje medialne o planowanych w 2020 roku podwyżkach kwoty bazowej w służbie cywilnej jak również wzrost płacy minimalnej. Niepokój budzi fakt, że pracownicy Policji zostaną pominięci przy tych podwyżkach ze względu na ustanowienie Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020, która […]