Dzień Służby Cywilnej

W roku setnej rocznicy powstania Policji Państwowej uroczyste obchody Dnia Służby Cywilnej zorganizowano 8 listopada w reprezentacyjnej Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Po wprowadzeniu sztandaru komendy głównej i złożeniu meldunku Komendantowi Głównemu Policji oraz powitaniu gości, wśród których znaleźli się Szef Służby Cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański, zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak, nadinsp. Kamil […]