Ważne informacje na temat Koronowirusa!!!

W dniu dzisiejszym odbyła się wideokonferencja Komendanta Głównego z Komendantami Wojewódzkimi.   W odpowiedzi na postulaty związków zawodowych, Komenda Główna Policji wyraziła przyzwolenie, by na indywidualne wnioski pracowników o pracę zdalną, Komendanci jako pracodawcy przychylnie podchodzili do podań i wyrażali zgodę. Jedynym warunkiem do spełnienia jest to, że w jednostce musi pozostać 70 procent stanu […]

Obchody 95 rocznicy powstania policji kobiecej

W dniu 4 marca 2020 r. poprzez organizację Gali Komenda Główna Policji zainaugurowała obchody 95 rocznicy powołania policji kobiecej. W uroczystości wzięła udział kol. Anna Kwasiborska, która oficjalnie reprezentowała NSZZ Pracowników Policji. Gala w swoim programie zawierała rys historyczny, będący dobrą merytoryczną retrospekcją, jak też artystyczne wprowadzenie w klimat przedwojennej atmosfery, jaki stworzył występ niezwykle […]