Spec ustawa o redukcji zatrudnienia nie obejmie Pracowników Policji…

W dniu 27 kwietnia 2020 roku z Przewodniczącą KKW NSZZ PP kol. Bożeną Cichorską skontaktował się Pan Michał Prószyński – Szef Dyrektora Gabinetu Politycznego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusz Kamińskiego, który w imieniu Pana Ministra przekazał informację, iż w stosunku do pracowników Policji nie będą podejmowane żadne działania organizacyjne związane z nową specustawą […]