Życzenia z okazji Dnia Policji

Z okazji Święta Policji, Przewodnicząca Krajowej Komisji Wykonawczej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji, koleżanka Bożena Cichorska w u imieniu członków Naszej organizacji, na ręce generalnego inspektora dr Jarosława Szymczyk – Komendanta Głównego Policji złożyła najserdeczniejsze życzenia oraz podziękowania za dotychczasowe działania na rzeczy poprawy bezpieczeństwa. Korzystając z sposobności, wszystkim pracownikom jak funkcjonariuszom Policji składamy […]