Pismo Przewodniczącej Forum Związków Zawodowych do Premiera

W dniu dzisiejszym w imieniu KKW NSZZ Pracowników Policji, Przewodnicząca FZZ – P. Dorota Gardias wystosowała do Premiera RP pismo/monit w sprawie związanej z brakiem reakcji MSWiA na wnoszoną od dnia 10 września prośbę w kwestii naszego spotkania i omówienia z MSWiA pilnych spraw dotyczących pracowników Policji, jakie NSZZ PP pragnie ustalić i wyjaśnić, m.in.w […]

Rozporządzenie w sprawie szczególnych uprawnień pracownikom laboratoriów

W dniu 3 listopada br. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane „Rozporządzenie w sprawie szczególnych uprawnień pracownikom laboratoriów”, którego treść zamieszczamy poniżej. Warto dodać, że o wprowadzenie niniejszych zmian od lat zabiegały związki zawodowe, a w zakresie treści kwestii tam uregulowanych inicjatywa należała do NSZZ Pracowników Policji, który jako pierwszy zauważył nierówność stosowanych regulacji względem pracowników […]