Petycja – Zmiany w prawie dot. chorób zawodowych

Koleżanki i Koledzy Związkowcy! Informujemy, że KKW NSZZ Pracowników Policji podjęła inicjatywę ustawodawczą w zakresie zmian w prawie, uznających wirus SARS – CoV-2 (COVID – 19) za chorobę zawodową, w tym pozwalającą uzyskać pracownikom zarażonym wirusem SARS lub niezdolnym do pracy w związku z kwarantanną zasiłek chorobowy w wysokości 100%. W konsekwencji powyższego, przy udziale […]