Pismo do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczepień przeciw COVID -19

Reagując na stanowisko MSWiA w sprawie nowych zasad szczepień dot.pracowników Policji przeciw COVID – 19, określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 stycznia 2021., Przewodnicząca KKW NSZZ PP wystosowała pismo (treść poniżej), w którym Związek domaga się zmiany decyzji w tej kwestii oraz równego traktowania naszej grupy zawodowej.