Pismo do Komendanta Głównego Policji

W dniu dzisiejszym zostało przekazane na adres Pana Komendanta Głównego Policji pismo (z treścią dokładnie zapoznacie się poniżej) w sprawie pozyskania informacji dot. ilości ogółu osób zatrudnionych – pracowników Policji – których wynagrodzenie podlegało wzrostowi z tytułu podniesienia od 1 stycznia poziomu płacy minimalnej. Pismo zawiera też prośbę podjęcia wspólnych działań w celu wypracowania programu […]

Wystąpienie posła ziemi radomskiej Konrada Frysztaka podczas obrad Sejmu

Koleżanki i Koledzy! WAŻNE! W dniu wczorajszym w czasie 25. posiedzenia Sejmu, z mównicy sejmowej padły ważne słowa,którymi przemówił Pan Poseł ziemi radomskiej z Koalicji Obywatelskiej – Konrad Frysztak. Słowa te dotyczyły pracowników Policji. Pamiętacie, że trzy dni temu zamieściliśmy, m.in. na Naszej stronie internetowej oraz  Facebook – u informację o wyłączeniu naszej grupy zawodowej […]