Spotkanie w MSWiA

Koleżanki i Koledzy Związkowcy Pracownicy Policji ! KKW NSZZ Pracowników Policji informuje, iż Kierownictwo Służbowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wznowiło, zawieszone po dniu 24 lutego 2022 r., spotkania oraz dialog, dotyczący działań zmierzających do opracowania zasad – w tym legislacyjnych – wpływających bezpośrednio na poprawę sytuacji pracowników Policji. W związku z tym, w dniu […]

Odpowiedź z MSWiA – udzielenie informacji publicznej

Jakiś czas temu (30.03.2022r.) Porozumienie organizacji związkowych, w którego skład wchodzi NSZZ Pracowników Policji, wystosowało dokument do MSWiA w formie pisma o udzielenie informacji publicznej, w którym (m.in.) domagamy się odpowiedzi czy Resort podjął działania w Ministerstwie Finansów w celu zwiększenia budżetu środków finansowych w poz. wydatków osobowych pracowników Policji na rok 2023, jak też […]