Ogłoszenie o wszczęciu postępowania grupowego

Informujemy, że w dniu 19 kwietnia ukazał się na łamach prasy oraz w internecie komunikat o wszczęciu postępowania grupowego przed Sądem Okręgowym w Warszawie, XXIV Wydziałem Cywilnym o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym z powództwa Małgorzaty Lewickiej działającej w charakterze reprezentanta grupy przeciwko Skarbowi Państwa – Radzie Ministrów, Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Ministrowi Finansów.

W komunikacie czytamy, że Małgorzata Lewicka działająca  jako reprezentant grupy 133 cywilnych pracowników Policji wniosła o zasądzenie przez Sąd na rzecz członków grupy od pozwanego Skarbu Państwa – Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Finansów odszkodowania za brak waloryzacji wynagrodzeń pracowniczych w latach 2011-2014.

Należy podkreślić, że każda osoba, której roszczenie może być objęte tym powództwem grupowym może przystąpić do sprawy, składając pisemne oświadczenie o przystąpieniu do grupy w nieprzekraczalnym terminie 2 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia i przesyłając je do reprezentanta Grupy – Małgorzaty Lewickiej, na adres jej pełnomocników – adwokata Bartosza Graś, radcy prawnego Michała Kijewskiego, Kijewski Graś sp. k., ul. Miła 2, 00- 180 Warszawa.

Prosimy o wnikliwe zapoznanie się z przedmiotowym komunikatem oraz zachęcamy do podjęcia decyzji o przystąpieniu do pozwu i przesłania stosownego oświadczenia do kancelarii prawnej.

Komunikat pdf