Spotkanie w ramach projektu „Dialog pomiędzy organizacjami związków zawodowych w Turcji i Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem młodych pracowników”

W dniach 26 – 30 września 2016r. w Kopenhadze na zaproszenie Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (EKZZ) odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu „Dialog pomiędzy organizacjami związków zawodowych w Turcji i Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem młodych pracowników”. Projekt ten ma na celu prowadzić intensywny dialog i współprace, a także ustanowienie i wzmocnienie struktur młodzieżowych w związkach zawodowych i konfederacjach organizacji związkowych Turcji i państw członkowskich UE.

Zaszczyt uczestnictwa w konferencji miało trzech naszych kolegów z Komisji Młodych Forum Związków Zawodowych tj. Piotr Obrębski, Grzegorz Malczewski i Marek Ryl, a także koledzy i koleżanki z KM OPZZ i KM NSZZ Solidarność.
Piotr Obrębski reprezentował Nasz Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Policji.

Program konferencji w Danii zawierał miedzy innymi spotkania z działaczami Duńskiego Związku Inżynierów, Związku Akademickiego, Duńskiego Funduszu dla Organizacji Młodzieżowych, zaprezentowanie przez nich struktur organizacji, ich działanie oraz metody ich finansowania. Poruszane były także aspekty metod pozyskiwania nowych młodych członków związkowych. Związki zawodowe w Danii przez swoją długą działalność a co za tym idzie i doświadczenie zbudowały silną pozycję. Dlatego też opierając się tylko na dostępnych danych na temat praw pracowniczych, aktywności społecznej a także przeciętnego i najniższego dochodu Duńczyków, trudno nie zauważyc związku miedzy wysokim uzwiązkowieniem tego kraju ( około 70 – 80%) a wysokim standardem życia mieszkańców.

Dużo czasu na spotkaniu poświęcono tematowi zmian klimatycznych. Na prezentacjach zaprezentowano pozycję Unii Europejskiej w tym temacie. Zaprezentowano cele zmian gdzie głównym jest zmniejszenie emisji CO2, które spowoduje ogromne zmiany w sektorze górnictwa oraz energetyki a to dużym wyzwaniem dla związków zawodowych w pomocy pracownikom w przebranżowieniu się.