Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej

W dniu 14 października Kancelaria Prawna Kijewski Graś sp.k. otrzymała odpowiedź z Ministerstwa Finansów na wniosek o udzielenie informacji na temat trybu zabezpieczenia środków finansowych na podwyżki uposażeń dla funkcjonariuszy i pracowników Policji. W piśmie czytamy, że w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok ujęta została rezerwa celowa w wysokości 280.000 tys. zł przeznaczona na wzrost wynagrodzeń zgodnie z realizacją Programu Modernizacji służb podległych MSWiA.

Odpowiedź Ministerstwa Finansów pdf