Zjazd Statutowy NSZZ Pracowników Policji

W dniach 18-20 października w Opolu odbył się zjazd statutowy NSZZ Pracowników Policji.
Rozpoczęcie Statutowego Zjazdu NSZZ Pracowników Policji poprzedziło wprowadzenie pocztów sztandarowych WZZ NSZZ PP z Poznania, WZZ NSZZ PP z Gdańska oraz Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ PP w Warszawie, jak również Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Gościem na otwarciu Zjazdu był Komendant Wojewódzki Policji w Opolu insp. Jarosław Kaleta. Przewodnicząca KKW w trakcie  Statutowego Zjazdu NSZZ PP udekorowała Medalem  XX-lecia NSZZ Pracowników Policji insp. Jarosława Kaletę oraz długoletnich działaczy naszego Związku kol. Emilię Sekułę z Nowego Sącza oraz Bogumiłę Kuzyk z Myśliborza. W trakcie tych obrad zostały uchwalone zmiany do Statutu NSZZ Pracowników Policji oraz Ordynacja Wyborcza NSZZ PP.  Poniżej galeria zdjęć.