VI Zjazd Krajowy Delegatów NSZZ Pracowników Policji

W dniach 16-19 stycznia 2017 roku podczas VI Zjazdu Krajowego Delegatów NSZZ Pracowników Policji, który odbył się w Skorzęcinie na kolejną kadencję wybrano następujące władze Związku:

Prezydium KKW NSZZ Pracowników Policji:
Przewodnicząca:
Małgorzata Lewicka
Wiceprzewodniczący:
Lucyna Jaworska-Wojtas
Grażyna Tronkowska
Członkowie:
Anna Kwasiborska
Michał Borkowski
Janusz Bochenek
Łukasz Bukowski
Główna Komisja Rewizyjna NSZZ Pracowników Policji
Przewodnicząca
Agnieszka Dolata
Członkowie
Paweł Podpłoński
Bogusław Rusin
Renata Witkowska
Joanna Nadarzewska