Sprzeciw w imieniu obrony dobrego imienia NSZZ Pracowników Policji

W załączeniu prezentujemy pismo Przewodniczącej KKW NSZZ Pracowników Policji Małgorzaty Lewickiej skierowane do Członków NSZZ Pracowników Policji oraz do wiadomości Sekretarza Stanu MSWiA Jarosława Zielińskiego, Komendanta Głównego Policji oraz Komendantów Wojewódzkich Policji i Szkół Policji i Komendanta Stołecznego Policji wyrażające sprzeciw wobec szkalowania NSZZ Pracowników Policji przez trzy organizacje związkowe biorące udział w pracach dot. podwyżek wynagrodzeń dla pracowników Policji.

Pismo z dnia 13 lutego 2017 roku pdf