Wezwanie do ugody w sprawie pozwu zbiorowego

W załączeniu prezentujemy wniosek o skierowanie stron do mediacji w sprawie pozwu zbiorowego z tytułu braku rewaloryzacji wynagrodzeń pracowników Policji, złożony w imieniu Przewodniczącej KKW NSZZ Pracowników Policji Małgorzaty Lewickiej przez Kancelarię Prawną Kijewski-Graś do Sądu Okręgowego w Warszawie.
Krok ten stanowi kolejny etap walki o odszkodowania dla pracowników Policji z tytułu brak waloryzacji wynagrodzeń.

Wniosek z dnia 14 grudnia br.