Przystąpienie do Komitetu Protestacyjnego NSZZ Policjantów

Poniżej zamieszczamy pismo skierowane do Zarządu Głównego NSZZ Policjantów oraz Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych w sprawie przystąpienia przez naszą organizację związkową do Komitetu Protestacyjnego NSZZ Policjantów. Jest to inicjatywa Przewodniczącej KKW NSZZ Pracowników Policji Małgorzaty Lewickiej mająca na celu skonsolidowanie działań organizacji związkowych skupiających funkcjonariuszy i pracowników Policji na rzecz poprawy ich sytuacji finansowej. Jest to tym bardziej ważne w obliczu lekceważącego podejścia do sprawy prezentowanego przez stronę rządową.

Pismo z dnia 5 września br.