Spotkanie ze stroną rządową w MSWiA

W dniu 11 września br. przedstawiciele NSZZ Pracowników Policji spotkali się z inicjatywy strony rządowej z Wiceministrem MSWiA Jarosławem Zielińskim. Zaproszenie na to spotkanie było rezultatem pisma skierowanego do Ministra Joachima Brudzińskiego.
W wyniku przeprowadzonych rozmów strona rządowa wyraziła wolę zawarcia porozumienia ze stroną związkową. Porozumienie to ma określić rozwiązania prawne zapewniające poprawę sytuacji płacowej naszej grupy zawodowej. Ponadto Wiceminister Zieliński przekazał informację o planach przygotowania przez MSWiA zapisów kolejnej części Ustawy Modernizacyjnej, która zagwarantuje podniesienie wynagrodzeń pracowników Policji i służb mundurowych w kolejnych latach z gwarancją zabezpieczenia środków na ten cel w Ustawie Budżetowej.
Pragniemy podkreślić, że zawarcie przedmiotowego porozumienia w kształcie w pełni odpowiadającym stronie związkowej jest podstawowym warunkiem odstąpienia od udziału w manifestacji organizowanej przez organizacje związkowe służb mundurowych.

Pismo z dnia 12 września br.