Czy wzrośnie kwota bazowa wynagrodzenia w 2019 roku?

W załączeniu prezentujemy pisma skierowane przez Kancelarię Prawną Kijewski-Graś sp.k. w imieniu Przewodniczącej KKW NSZZ Pracowników Policji Małgorzaty Lewickiej w sprawie dostępu do informacji publicznej.
Pisma te trafiły do Minister Finansów Teresy Czerwińskiej i Szefa Służby Cywilnej Dobrosława Dowiat-Urbańskiego i dotyczą zapytania o wzrost kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej w 2019 roku, a także czy ewentualna podwyżka dotyczyłaby również pracowników służb mundurowych.

Pismo z dnia 13 września br. do Ministra Finansów 

Pismo z dnia 13 września br. do Szefa Służby Cywilnej