Memorandum dot. postępowania grupowego przed Sądem Okręgowym w Warszawie

W załączeniu prezentujemy memorandum informacyjne dotyczące postępowania grupowego w sprawie braku waloryzacji wynagrodzeń pracowników Policji.

Memorandum informacyjne z dnia 26 listopada br.