Informacja Pełnomocnika KGP w sprawie wzrostu wynagrodzeń pracowników Policji

W dniu 21 marca br. na wniosek Przewodniczącej KKW NSZZ Pracowników Policji Małgorzaty Lewickiej i Przewodniczącej Komisji Krajowej ZZPP Danuty Hus Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji Do Kontaktów ze Związkami Zawodowymi Tomasz Szankin przekazał Komendantom KWP/KSP/CBŚP/BSWP oraz Przewodniczącym organizacji związkowych zrzeszających pracowników Policji pismo z informacją w sprawie zasad realizacji wzrostu wynagrodzeń pracowników Policji od 1 stycznia 2019 roku.

Korespondencja ta w sposób wyczerpujący opisuje zasady wzrostu wynagrodzeń. Zachęcamy do wnikliwego zapoznania się z przedmiotowym pismem stanowiącym wiążącą informację w przedmiocie sprawy.

Pismo z dnia 21 marca br.