Minister Joachim Brudziński podsumował półtora roku na stanowisku szefa MSWiA

– Półtora roku, które było mi dane spędzić na stanowisku szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, było dla Polaków czasem bezpiecznym – powiedział minister Joachim Brudziński podczas podsumowania swojej pracy w resorcie.

Minister podziękował za półtoraroczną współpracę wiceministrom w MSWiA, komendantom służb i funkcjonariuszom wszystkich formacji. Podkreślił, że to właśnie dzięki pracy policjantów, strażaków i strażników granicznych według najnowszych badań CBOS aż 89 procent badanych uważa Polskę za kraj, w którym żyje się bezpiecznie. 98 procent badanych uważa swoją okolicę za bezpieczną. Nigdy w historii tego badania, czyli od marca 1987 roku, odsetek wskazań na poczucie bezpieczeństwa w okolicy miejsca zamieszkania nie był tak wysoki.

Szef MSWiA zauważył, że przez ostatnie półtora roku jednym z najlepszych przykładów skuteczności służb było zabezpieczenie uroczystości państwowych z okazji rocznicy 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, w tym marszu „Dla Ciebie Polsko”. Warszawski marsz był największym zgromadzeniem, jakie chroniła stołeczna Policja w swojej historii. Służby zabezpieczały także inne wydarzenia m.in. Szczyt Klimatyczny w Katowicach (COP24) oraz konferencję w sprawie budowania pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie.

Jak wskazał minister Joachim Brudziński, jednym z najważniejszych programów realizowanych przez MSWiA był i jest Program Modernizacji Służb Mundurowych. Program opiera się na trzech filarach: wymianie i modernizacji sprzętu, inwestycjach infrastrukturalnych oraz wzroście wynagrodzeń dla funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych służb. W 2018 r. w ramach programu wydano ok. 1,9 mld zł,  a w 2019 r. wydatki wyniosą ponad 3 mld zł. Na różny sprzęt transportowy w zeszłym roku służby przeznaczyły łącznie 351 mln zł – dzięki temu kupiono m.in. około 1,7 tys. samochodów oraz 45 łodzi. W 2019 r. wydatki wyniosą 376 mln zł na zakupy m.in. ponad 1800 samochodów i śmigłowca z systemem obserwacji lotniczej dla Straży Granicznej. W ramach programu kupiono m.in. trzy fabrycznie nowe śmigłowce S-70i Black Hawk dla Policji, a dwa kolejne formacja otrzyma w najbliższych miesiącach.

– Jednym z najtrudniejszych zadań, jakie przyszło mi rozwiązać wspólnie z moimi współpracownikami, było doprowadzenie do porozumienia ze związkami zawodowymi funkcjonariuszy. 8 listopada udało się te rozmowy zakończyć sukcesem – powiedział szef MSWiA. W ramach wypracowanej umowy od 1 stycznia 2019 r. funkcjonariusze służb podległych MSWiA otrzymali podwyżkę w kwocie 655 zł brutto. Kolejna podwyżka w kwocie 500 zł brutto nastąpi od 1 stycznia 2020 r. MSWiA zobowiązało się do rezygnacji z wymogu ukończonych 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę. Oznacza to pozostawienie tylko jednego wymogu do przejścia na emeryturę, czyli co najmniej 25 lat służby. Zmiana wejdzie w życie od 1 lipca 2019 r. Funkcjonariusze będą też mieli prawo do pełnopłatnych nadgodzin. Zgodnie z zawartym porozumieniem – od 1 lipca 2019 r. zostanie wprowadzona odpłatność w wysokości 100 proc. stawki godzinowej dla wszystkich policjantów, strażaków, strażników granicznych i funkcjonariuszy SOP.

W trakcie półtorarocznej pracy ministra Joachima Brudzińskiego, MSWiA było także aktywne na forum międzynarodowym. Minister brał udział w posiedzeniach Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (JHA) w Brukseli. Wśród najważniejszych tematów poruszanych w trakcie obrad była współpraca europejska w zakresie walki z terroryzmem oraz polityka migracyjna i azylowa.
Podczas konferencji minister Joachim Brudziński podziękował wszystkim swoim współpracownikom, komendantom i funkcjonariuszom, a także dziennikarzom. – Dla mnie osobiście był to czas niezwykle intensywnej pracy, ale z drugiej strony dał olbrzymią satysfakcję – zakończył szef MSWiA.

Na konferencji naszą organizacją związkową reprezentowała Przewodnicząca KKW NSZZ Pracowników Policji Małgorzata Lewicka.

Źródło: www.mswia.gov.pl