Stanowisko KGP w sprawie podwyżek wynagrodzeń

Nawiązując do licznych napływających z jednostek pytań dot. realizacji podwyżki wynagrodzenia dla pracowników Policji z dniem 1 lipca 2019 roku w załączeniu  przedstawiamy stanowisko Komendanta Głownego Policji w tej kwestii które przyjęliśmy z wielką radością. Stanowisko to zostało przedstawione w wyniku porozumienia podpisanego przez MSWiA z NSZZ Pracowników Policji i Związkiem Zawodowym Pracowników Policji – największymi organizacjami związkowymi zrzeszającymi pracowników Policji.

Ponadto informujemy, że Komendant Główny Policji stanowisko w sprawie podwyżek przedłożył już do Departamentu Budżetu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Pismo z dnia 3 lipca br.