Święto Policji w KPP Jarosław

W dniu 19 lipca br. w auli Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Jarosławiu, odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Święta Policji. Rozkazy o mianowaniu wręczyli policjantom Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie insp. Henryk Moskwa i Komendant Powiatowy Policji w Jarosławiu mł. insp. Mariusz Rabka. Podczas uroczystej zbiórki akty mianowania na wyższe stopnie służbowe odebrało łącznie 43 funkcjonariuszy.

Uroczystości zwiane z obchodami Święta Policji w Komendzie Powiatowej Policji w Jarosławiu zainaugurowała msza święta, odprawiona 14 lipca w intencji funkcjonariuszy, w kościele pw. Chrystusa Króla w Jarosławiu, którą celebrował ks. bp. Stanisław Jamrozek. W piątek, w auli Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Jarosławiu, odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Święta Policji, podczas której nastąpiło mianowanie na wyższe stopnie policyjne.

W korpusie oficerów starszych Policji, na stopień podinspektora Policji, Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk mianował I Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Jarosławiu nadkom. Artura Wasiutę. Nominacja na wyższy stopień, nastąpi podczas Wojewódzkich Obchodów Święta Policji, które w tym roku odbędzie się w Rzeszowie.

Akty mianowania jarosławskim policjantom wręczył Komendant Wojewódzki Policji insp. Henryk Moskwa i Komendant Powiatowy Policji w Jarosławiu mł. insp. Mariusz Rabka. W tym roku łącznie 43 policjantów zostało mianowanych na wyższe stopnie policyjne.

  • w korpusie oficerów młodszych Policji – 1 policjant
  • w korpusie aspirantów – 14 policjantów
  • w korpusie podoficerów – 19 policjantów
  • w korpusie szeregowych – 8 policjantów

 

W uroczystości brali udział przedstawiciele służb mundurowych: ppłk Jarosław Fedyniuk Dowódca 21-ego Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej w Jarosławiu, ppłk SG Bogusław Czternastek Komendant Placówki Straży Granicznej w Korczowej, mjr Wojciech Drapała Zastępca Dowódcy 14-tego Dywizjonu Artylerii Samobieżnej w Jarosławiu, bryg. Zygmunt Jasiłek zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu, mjr Krzysztof Depa zastępca Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Jarosławiu, por. Marcin Badlik przedstawiciel Dowódcy Trzeciej Brygady Obrony Terytorialnej w Rzeszowie.

W spotkaniu wzięli udział także: Dyrektor Biura Poselskiego Mirosław Hajnosz reprezentujący  Minister Annę Schmidt-Rodziewicz, Dyrektor Biura Posła na Sejm RP Mieczysława Kasprzaka – Bogusław Tkaczyk, Dyrektor Biura Senatora RP Mieczysława Golby- Marcin Malinowski.

W zbiórce uczestniczyli również: Przewodnicząca Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ Pracowników Policji Małgorzata Lewicka, Wiceprzewodniczący NSZZ Policjantów Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie asp. szt. Mieczysław Klimek, JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu prof. ucz. dr hab. Krzysztof Rejman, Dyrektor Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Jarosławiu Grażyna Sereda wraz z wicedyrektorem Bogusławem Pawlakiem, Dyrektor Zespołu Szkól Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu Justyna Nalepa-Harpula, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Jarosławiu Elżbieta Śliwińska, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu Jan Wygnaniec, Naczelnik Wydziału Komunikacji i Spraw Społecznych Marta Kurpiel oraz Andrzej Szarek, mł. insp. w stanie spoczynku Bogdan Folwarczny, a także kierownictwo jarosławskiej komendy, funkcjonariusze i pracownicy Policji.

 

Z okazji 100-lecia Powstania Policji wyróżniono również pracowników Policji, w uznaniu za ich wieloletnią, sumienną i pełną oddania pracę: Agnieszkę Mielniczek, Piotra Wojdyłę i Stanisława Szpilę.

W okolicznościowym wystąpieniu Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie podziękował wszystkim funkcjonariuszom za wzorową służbę na rzecz bezpieczeństwa lokalnego, a pracownikom Policji za ich pracę. Komendant przekazał także życzenia dla rodzin policjantów i pracowników.

Wszyscy goście, którzy brali udział w uroczystej zbiórce kierowali do zgromadzonych policjantów i pracowników gratulacje i życzenia. Okolicznościowe adresy trafiły do rąk kierownictwa jarosławskiej jednostki od przedstawicieli parlamentarzystów i służb mundurowych.

Uroczystość przebiegała zgodnie z ceremoniałem w obecność sztandaru Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu wraz z asystą.

Zgromadzeni w auli Szkoły Muzycznej wysłuchali koncertu w wykonaniu kwartetu smyczkowego w wykonaniu Agaty Antonik, Katarzyny Bednarz, Julii Zarzeckiej i Kamili Sznaj.

Źródło: www.podkarpacka.policja.gov.pl