Życzenia Komendanta Głównego z okazji Święta Służby Cywilnej

Poniżej prezentujemy życzenia skierowane na łamach miesięcznika „Policja 997” przez Komendanta Głównego Policji z okazji Święta Służby Cywilnej do pracowników Policji.

Ponadto w czasopiśmie opublikowano artykuł na temat wkładu pracowników Policji w funkcjonowanie formacji.