Informacja o Nadzwyczajnym Zjeździe Delegatów w Broku

W dniach 04 – 05.12.2019 r. w Broku, odbył się Nadzwyczajny Zjazd Delegatów NSZZ Pracowników Policji, który dopełnił wszystkie statutowe wymogi Organizacji, dotyczące prawomocności uchwał Zjazdu.

W pierwszym dniu obrad, delegaci omówili i przegłosowali uchwałę o pozostawieniu w mocy wszystkich decyzji oraz uchwał podjętych przez delegatów w dniach 25 – 27 września 2019 roku w Krakowie – Wieliczce.

 

W związku z powyższym skład osobowy Prezydium KKW NSZZ PP przedstawia  się następująco:

 • Przewodnicząca KKW NSZZ PP    – Bożena Cichorska
 • Wiceprzewodnicząca KKW            – Krystyna Maculewicz
 • Wiceprzewodnicząca KKW            – Grażyna Tronkowska
 • Sekretarz Prezydium KKW             – Janusz Bochenek
 • Członek Prezydium KKW               – Łukasz Bukowski
 • Członek Prezydium KKW               – Jan Gałązka
 • Członek Prezydium KKW               – Anna Kwasiborska

Następnie, z uwagi na rezygnację z pełnionych funkcji wszystkich członków dotychczasowej Głównej Komisji Rewizyjnej NSZZ PP, delegaci dokonali nowych przedstawicieli GKR-u w skład którego zostali wybrani:

 • Przewodnicząca GKR NSZZ PP       – Edyta Olszewska
 • Wiceprzewodniczący GKR               – Anna Urbaniak
 • Sekretarz GKR                                   – Danuta Burkat
 • Członek GRK                                     – Karol Russ
 • Członek GKR                                     – Stanisław Antonik

Kolejnego dnia obrad, zebrani delegaci dyskutowali oraz wyznaczyli kierunek działalności oraz rozwoju NSZZ Pracowników Policji. Członkowie Prezydium, zostali przede wszystkim zobligowani do dalszych intensywnych prac nad wypracowaniem systemowych rozwiązań, dotyczących podniesienia płac Pracowników Policji oraz zmian w dotychczasowej Ustawie o Policji, polegających na ujęciu w niej Naszej Grupy Zawodowej oraz usankcjonowaniu jej w nowych przepisach.