Pismo do Ministra Spraw Wewnętrznych dotyczące realizacji podwyżek w 2020 roku.

W dniu 30 stycznia 2020 roku, Przewodnicząca Bożena Cichorska skierowała do Ministra Spraw Wewnętrznych, Pana Mariusza Kamińskiego pismo opracowane przez koleżankę Annę Kwasiborską – członka Prezydium KKW NSZZ Pracowników Policji, dotyczące niedoszacowań funduszu wynagrodzeń pracowników Policji, z którego realizowane mają być podwyżki wynagrodzeń w 2020 roku.

Z chwilą otrzymania odpowiedzi, niezwłocznie zamieścimy ją na stronie internetowej.

Z przedmiotowym pismem można zapoznać się po kliknięciu w niżej podany link.

Pismo do Ministra Spraw Wewnętrznych