Spotkanie członków KKW NSZZ PP z Komendantem Głównym Policji.

Dnia 04 lutego 2020 roku, w KGP odbyło się spotkanie Komendanta Głównego Policji z Przewodniczącymi WZZ/SZZ NSZZ Pracowników Policji z kraju, którzy wchodzą w skład Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ PP. Podczas spotkania poruszone zostały trudne tematy i sprawy nurtujące nasze środowisko pracownicze, w tym kwestie związane z regulacjami płac, które w pełni zostaną wdrożone po przyjęciu przez Sejm Ustawy budżetowej. Kierownictwo służbowe zapewniło obecnych członków KKW NSZZ Pracowników Policji, iż posiadają zapewnienie Dyrektora Departamentu Budżetu MSWiA Pana Władysława Budzenia o zagwarantowaniu środków na podwyżki płac w 2020 roku, zgodnie z porozumieniem zawartym w 2018 roku. Podczas spotkania, poruszono także wiele innych spraw w tym także problemu galopującego zjawiska „spłaszczania” płac pracowników Policji i w związku z tym potrzebie opracowania planu działania, który ureguluję tę kwestię, np. programów pracowniczych pomocnych – mogących być narzędziem – dla utworzenia drogi rozwoju i awansu płacowego wobec grup pracowniczych, typu specjaliści czy pracownicy z dużym stażem zawodowym, itp. Nadto z naszej strony dodatkowo poruszane zostały tematy, związane z nasilającym się zjawiskiem fluktuacji kadrowej, elementami dyskryminacji, złej atmosfery w pracy,, itp. Pan Komendant stwierdził, że nie ma z Jego strony przyzwolenia na niewłaściwe traktowanie pracowników o czym już mówił wielokrotnie, w tym też ostatnio podczas rocznej odprawy służbowej z Komendantami Policji, która w pierwszej dekadzie stycznia 2020 r. odbyła się w Szczytnie. Podsumowując, Pan Komendant Główny Policji zwrócił się do zebranych na sali z podziękowaniem za pracę związkową, którą – jak zaznaczył – wykonujemy w pełni społecznie, bardzo często z poświęcaniem prywatnego czasu, angażując się z oddaniem w sprawy wszystkich pracowników Policji.