Ważne informacje na temat Koronowirusa!!!

W dniu dzisiejszym odbyła się wideokonferencja Komendanta Głównego z Komendantami Wojewódzkimi.  

W odpowiedzi na postulaty związków zawodowych, Komenda Główna Policji wyraziła przyzwolenie, by na indywidualne wnioski pracowników o pracę zdalną, Komendanci jako pracodawcy przychylnie podchodzili do podań i wyrażali zgodę. Jedynym warunkiem do spełnienia jest to, że w jednostce musi pozostać 70 procent stanu osobowego  pracowników. Umożliwiona została także możliwość pracy w systemie zmianowym – cześć od 7:30 do 15:30, a cześć od 12:00 do 20:00, ale tylko na indywidualne wnioski pracowników, gdyż musi zostać zachowana ciągłość pracy w jednostce.

Jednocześnie wszystkim pracownikom przypominamy o podstawowych zasadach uniknięcia zarażenia:

Wszelkie informacje na temat Koronawirusa można znaleźć na stronie rządowej pod adresem: https://www.gov.pl/web/koronawirus/