Pismo ws. realizacji podwyżek skierowane do Komendanta Głównego Policji

Przewodnicząca KKW NSZZ Pracowników Policji wystosowała pismo do Pana Komendanta Głównego Policji z zapytaniami o termin i sposób realizacji podwyżek płac dla pracowników Policji w wysokości 6 %, planowanych do realizacji z wyrównaniem od 1 stycznia 2020. Z chwilą uzyskania odpowiedzi niezwłocznie ją przekażemy.

Z tekstem pisma zapoznacie się tutaj.