Wypłata podwyżek 9 kwietnia 2020 roku.

W dniu 31 marca 2020 roku, Przewodnicząca KKW NSSZ PP, koleżanka Bożena Cichorska otrzymała odpowiedź z Biura Finansów KGP, iż realizacja wypłat podwyżek wraz ze spłatą od stycznia 2020 roku nastąpi w dniu 9 kwietnia roku bieżącego.

Mając na uwadze różne pory księgowań przez Banki, należy spodziewać się iż najpóźniej do dnia 10 kwietnia wszyscy pracownicy powinni mieć pieniądze na kontach.

Z pismem można zapoznać się tutaj….