Pismo w sprawie spec ustawy COVID-19

W związku z pojawiającymi się informacjami na temat redukcji między innymi etatów pracowników Policji, które zawarte są opracowywanej Specjalnej Ustawie o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, Przewodnicząca NSZZ Pracowników Policji skierowała pismo do Pana Ministra MSWiA Mariusza Kamińskiego dotyczące obrony miejsc pracy.

Z chwilą uzyskania odpowiedzi, niezwłocznie umieścimy ją na stronie internetowej.

Z pismem można zapoznać się tutaj.