Wsparcie FZZ w sprawie organizacji spotkania z Ministrem MSWiA.

W związku z pojawiającym wśród pracowników Policji, coraz większym niepokojem dotyczącym pojawiających się informacji na temat redukcji etatów w myśl art. 15zzzzzo ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, Przewodnicząca Forum Związków Zawodowych Dorota Gardias, skierowała do Pana Ministra MSWiA Mariusza Kamińskiego pismo dotyczące zwołania spotkania lub telekonferencji przedstawicieli Związków Zawodowych reprezentujących interesy pracowników Policji i Ministerstwa z Panem Ministrem w celu wypracowania wspólnych rozwiązań zapobiegającym redukcji etatów.

Z pismem można zapoznać się tutaj…