Wspólny wniosek organizacji związkowych do Pana Komendanta Głównego Policji.

W dniu 27 kwietnia, największe organizacje związkowe reprezentujące pracowników Policji zaniepokojone wprowadzeniem specjalnej  ustawy dotyczącej wirusa SARS COVIT2, wspólnie skierowały do Pana Komendanta Głównego Policji gen. insp. dr Jarosława Szymczyka wniosek o udzielenie informacji na  temat planowanych działań kierownictwa wobec pracowników Policji, które mają na celu min. zmiany organizacji pracy, redukcji zatrudnienia.

Z chwilą uzyskania informacji niezwłocznie przedstawimy je w odrębnym komunikacie.

Z międzyzwiązkowym pismem można zapoznać się pod linkiem:

Wniosek do KGP.