Spec ustawa o redukcji zatrudnienia nie obejmie Pracowników Policji…

W dniu 27 kwietnia 2020 roku z Przewodniczącą KKW NSZZ PP kol. Bożeną Cichorską skontaktował się Pan Michał Prószyński – Szef Dyrektora Gabinetu Politycznego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusz Kamińskiego, który w imieniu Pana Ministra przekazał informację, iż w stosunku do pracowników Policji nie będą podejmowane żadne działania organizacyjne związane z nową specustawą w zakresie redukcji zatrudnienia.

Pan Dyrektor zapewnił również, iż z chwilą gdy tylko będzie to możliwie zostanie zorganizowane potkanie Naszej organizacji z Panem Ministrem w celu wypracowania dalszych systemowych rozwiązań na rzecz poprawy płac i warunków pracy pracowników Policji.