Odpowiedzi w sprawie redukcji zatrudnienia i obniżania wynagrodzeń Pracowników Policji.

Do siedziby związku wpłynęły odpowiedzi od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Kamińskiego oraz Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji do kontaktów ze Związkami Zawodowymi  Pana dr Tomasza Szankina, które jednoznacznie wskazują iż nie będzie redukcji etatów pracowników Policji, jak obniżek wynagrodzeń, które miały być wprowadzone zgodnie z Specustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Poniżej otrzymane pisma:

Odpowiedź MSWiA

Odpowiedź KGP