Ankieta dotycząca nowego tworzenia programu ubezpieczeniowego dla f-szy i pracowników Policji przez MENTOR S.A.

Szanowni Państwo,

pragniemy poinformować o rozpoczęciu prac nad nowym programem ubezpieczeniowym, który dedykowany będzie Funkcjonariuszom i Pracownikom Policji oraz członkom ich rodzin.

Jednym z elementów tego procesu jest badanie potrzeb i zadowolenia wśród Państwa grupy zawodowej w zakresie określonych produktów ubezpieczeniowych.

W związku z tym przygotowaliśmy anonimową ankietę, do wypełnienia której Państwa zachęcamy.

https://www.mentor.pl/ankieta_policja/