Wsparcie FZZ w sprawie zorganizowania spotkania w MSWiA

W dniu 10 września 2020 roku, Przewodnicząca Forum Związków Zawodowych kol. Dorota Gardias, w imieniu NSZZ PP wystosowała do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Kamińskiego, pismo dotyczące zorganizowania spotkania w sprawie sytuacji pracowników Policji z przedstawicielami NSZZ PP kol. Bożeną Cichorską oraz kol. Anną Kwasiborską.

Z pismem można zapoznać się tutaj….