Wznowienie kampanii sprawozdawczo wyborczej

Krajowa Komisja Wykonawcza Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego  Pracowników Policji uchwałą z dnia 9 września 2020 roku wznowiła kampanie sprawozdawczo wyborczą dla wszystkich szczebli organizacyjnych Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji od dnia 15 września 2020 roku.

Wybory powinny się odbyć w terminach

1/ dla Zarządów Terenowych NSZZ PP nie później niż do dnia 15 listopada 2020 roku.

2/ dla WZZ/SZZ NSZZ PP nie później niż do dnia 15 stycznia 2021 roku.

3/ dla KKW NSZZ PP nie później niż do dnia 15 marca  2021 roku.

Uchwała jest dopełnieniem zapisów Uchwały nr 22/2020 KKW NSZZ PP z dnia 30.03.2020 roku w sprawie zawieszenia kampanii we wszystkich strukturach NSZZ PP do czasu unormowania się sytuacji epidemiologicznej w kraju. Wznowienie kampanii sprawozdawczo wyborczej pozwoli przeprowadzić wybory we wszystkich strukturach NSZZ PP co uporządkuje sprawy organizacyjne NSZZ PP.