Ponowne wsparcie FZZ w sprawie zorganizowania spotkania w MSWiA

W dniu 29 września 2020 roku, Przewodnicząca Forum Związków Zawodowych kol. Dorota Gardias, w imieniu NSZZ PP z uwagi na brak odpowiedzi na pismo z dnia 10 września 2020 r. ponownie wystosowała do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Kamińskiego, pismo dotyczące zorganizowania spotkania w sprawie sytuacji pracowników Policji z przedstawicielami NSZZ PP kol. Bożeną Cichorską oraz kol. Anną Kwasiborską.

 

Z pismem można zapoznać się tutaj….