Pismo do Komendanta Głównego Policji

Koleżanki i Koledzy, członkowie NSZZ Pracowników Policji! W dniu dzisiejszym Przewodnicząca KKW NSZZ PP wystąpiła z pilnym pismem – zapytaniem do Pana Komendanta Głównego Policji w sprawie wysokości środków, które mogłyby być przeznaczone na nagrody w związku ze zbliżającym się Świętem Służby Cywilnej.

Pismo umieszczam poniżej.