Rozporządzenie w sprawie szczególnych uprawnień pracownikom laboratoriów

W dniu 3 listopada br. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane „Rozporządzenie w sprawie szczególnych uprawnień pracownikom laboratoriów”, którego treść zamieszczamy poniżej.
Warto dodać, że o wprowadzenie niniejszych zmian od lat zabiegały związki zawodowe, a w zakresie treści kwestii tam uregulowanych inicjatywa należała do NSZZ Pracowników Policji, który jako pierwszy zauważył nierówność stosowanych regulacji względem pracowników Policji.
Zmiany wprowadzają w życie (rekompensują) zrównanie uprawnień dotyczących zasad pracy w warunkach szczególnie uciążliwych dla zdrowia członków Służby Cywilnej zatrudnionym w laboratoriach kryminalistycznych na równi z policjantami.