Pismo Przewodniczącej Forum Związków Zawodowych do Premiera

W dniu dzisiejszym w imieniu KKW NSZZ Pracowników Policji, Przewodnicząca FZZ – P. Dorota Gardias wystosowała do Premiera RP pismo/monit w sprawie związanej z brakiem reakcji MSWiA na wnoszoną od dnia 10 września prośbę w kwestii naszego spotkania i omówienia z MSWiA pilnych spraw dotyczących pracowników Policji, jakie NSZZ PP pragnie ustalić i wyjaśnić, m.in.w trosce o losy pracy i płacy naszej grupy zawodowej. Treść dzisiejszego pisma zamieszczam poniżej.