Odpowiedź na pismo dot. spotkania z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji

Kilka dni temu przekazywaliśmy Wam informację o interwencji Przewodniczącej FZZ – P. Doroty Gardias, wystosowanej w imieniu NSZZ Pracowników Policji do Premiera RP.

Dziś otrzymaliśmy – do wiadomości – taką odpowiedź. Miejmy nadzieję, że ciąg dalszy nastąpi – my na pewno nie odpuścimy!