Petycja – Zmiany w prawie dot. chorób zawodowych

Koleżanki i Koledzy Związkowcy!
Informujemy, że KKW NSZZ Pracowników Policji podjęła inicjatywę ustawodawczą w zakresie zmian w prawie, uznających wirus SARS – CoV-2 (COVID – 19) za chorobę zawodową, w tym pozwalającą uzyskać pracownikom zarażonym wirusem SARS lub niezdolnym do pracy w związku z kwarantanną zasiłek chorobowy w wysokości 100%.
W konsekwencji powyższego, przy udziale prawników, została sporządzona Petycja, którą Przewodnicząca KKW przesłała m.in.do Sejmu, Senatu RP, jak również do KPRM.
Z treścią Petycji zapoznacie się poniżej.