Pismo do Forum Związków Zawodowych

Szanowne Koleżanki i Koledzy! Członkowie NSZZ Pracowników Policji!
W dniu dzisiejszym do Przewodniczącej Forum Związków Zawodowych zostało przekazane pismo, które jest wspólną inicjatywą Trzech Organizacji związkowych, działających w strukturach Policji i reprezentujących pracowników tej Instytucji.
Kwestie w nim poruszone mają zostać przedstawione Wicepremierowi na spotkaniu Rady Dialogu. Pismo powstało zaraz po – i w wyniku – ogłoszenia przez Ministerstwo Finansów decyzji Premiera o zamrożeniu części środków, pochodzących z funduszu wydatków osobowych sfery budżetowej.
Z pismem zapoznacie się poniżej.